ویژهٔ معرفی پادکست جدید ما به اسم واوکست

تاریخ

ارسال شده توسط Nav Cast در دسته بندی تاریخ 327 روز پیش 970

این قسمت ویژهٔ معرفی پادکست جدید ما به اسم واوکست هست.

قسمت یک از واوکست، در مورد بعضی لغاتی هست که به واژهٔ گاو ربط دارن.

پادکست فارسی واوکست / Vavcast 

----------------

پشتیبان این قسمت از واوکست موتور جستجوی هوشمند ترب

لینک دسترسی به تُرُب :

https://torob.ir/

----------------

Buy Me A Coffee

:ناوکست در

 

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام