ویژه برنامه برجام 1

خبر

از #برجام و گام‌های واکنشی آن چه میدانید؟
ایران در مقابل خروج آمریکا از برجام، دست به چه واکنشی زده؟!
خلاصه ی این توافق، به زبان ساده را در پادکست #ویژه_برنامه قسمت اول برجام بشنوید.

کانال تلگرام:

توئیتر: