ارسال شده توسط fiction podcast در دسته بندی تاریخ 44 روز پیش 355
ترس یکی از حس‌های جدا نشدنی زندگی انسان بوده و خواهد بود. از انسان نخستین همراه انسان آمده و هربار یک دلیل متفاوت داشته است. واهمه برای شما می‌گوید بشر از چه چیزهایی می‌ترسیده و می‌ترسد.
واهمه یکم به آل پرداخته است
تهیه و روایت: امین اردانی، مرضیه صادقی
تدوین: مجید آقایی | اینستاگرام
کاور: مریم صابری | اینستاگرام
مستندات و تصاویر مرتبط را در توییتر، اینستاگرام و تلگرام پادکست دنبال کنید.
میتوانید از اینجا فیکشن را حمایت کنید.