هفت: نوسازی و تغییرات اجتماعی: دینداری و روحانیت در ایران معاصر

ادیان و مذاهب

ارسال شده توسط حسن اجرایی در دسته بندی ادیان و مذاهب 422 روز پیش 210

هفتمین قسمت از پادکست تورق، معرفی کتابیه با عنوان نوسازی و تغییرات اجتماعی، و زیرعنوان دینداری و روحانیت در ایران معاصر. همونطور که از عنوان کتاب هم معلومه، کاظم سام‌دلیری، نویسنده کتاب، به دنبال بیان این ایده کلیه که نوسازی و مدرنیته، در کنار همه تغییرات اجتماعی‌ای که ایجاد کرده، چه تغییری در دینداری و رابطه مردم با روحانیت ایجاد کرده. کتاب علاوه بر مقدمه خوبی که درباره نوسازی داره، دو پژوهش آماری درباره ظهور سبک‌های جدید دینداری رو در خودش جا داده و در نهایت الگویی برای سنجش کاهش یا افزایش نفوذ روحانیت رو پیشنهاد میده.

ما در پادکست تورق، تازه‌ترین کتاب‌های مرتبط با حوزه و روحانیت رو معرفی و بررسی می‌کنیم.