هفت عاملی که می‌تواند برای یک فضانورد کشنده باشد

علم

ارسال شده توسط مینا موسوی در دسته بندی علم 1658 روز پیش 459
فضا، اقیانوس بی پایانی از خلاء که خانه‌ی آبی ما را احاطه کرده و با فاصله‌های غیر قابل تصور ما را از شگفتی‌های عظیم سایر کاینات و اجرام آسمانی جدا کرده است. با این حال فضا در عین جذابیت و شگفت انگیز بودن می‌تواند به همان اندازه کشنده و بی‌رحم باشد. هفت مورد از کارهایی که انجام آن در فضا کشنده خواهد بود را بررسی می‌کنیم.