ارسال شده توسط مهدی عباس زاده در دسته بندی کسب و کار 1367 روز پیش 560

چاک دیویس در مورد دنبال کردن علاقه و رسیدن به موفقیت از این طریق، چیزهای زیادی می داند. او تجربیات خود را در قالب هفت درس مهم برای رسیدن به موفقیت در اختیار کارآفرینان جوان قرار داده است که در ادامه می شنوید.