هشت: داستان روم (بخش اول: پادشاهی و جمهوری)

تاریخ

ارسال شده توسط علیرضا بنی‌جانی در دسته بندی تاریخ 493 روز پیش 2946

بخش اول: پادشاهی و جمهوری

داستان پسرانی که از شیر گرگ نوشیدند، تا خسروانی که در یک اقلیم نگنجیدند.

 

منابع اصلی:

وب‌سایت کرش کورس: اینجا و اینجا؛ وب‌سایت شبکۀ تاریخ؛ وب‌سایت لیویوس؛ آکادمی خان؛ بریتانیکا؛ انکارتا؛ دانشنامه تاریخ باستان: اینجا و اینجا.

 

برای مطالعه بیشتر:

-        Ancient Rome: The Rise and Fall of the Roman Kingdom (Goodreads)

-        The Punic Wars (Goodreads)

-        Caesar: Life of a Colossus (Goodreads)

-        The Twelve Caesars (Goodreads)

-        Rubicon: The Last Years of the Roman Republic (Goodreads)

 

موسیقی‌ها:

آلبوم Music of Ancient Rome Vol 1 & 2

 

کانال پاراگراف در تلگرام

توئیتر پاراگراف

ایمیل من