ارسال شده توسط محمد صادق علیخانی در دسته بندی تکنولوژی 1621 روز پیش 338

آخرین باری که برای تماس تلفنی در صف ایستادید کی بود؟ تا همین چند سال پیش صف تلفن‌های عمومی در خیابان‌ها دست‌کمی از صف نانوایی‌ها نداشت. امروز اما کیوسک‌های تلفن آرام آرام از سطح شهر پاک می‌شوند. اغراق نیست اگر بگوییم فناوری در حال جایگزینی مهم‌ترین چیزهاییست که در زندگی روزمره استفاده کرده‌ایم. در این گفتار به ۸ چیزی می‌پردازیم که در آینده نزدیک به سرنوشت کیوسک‌های تلفن دچار خواهند شد