هشت راهکار برای افزایش رضایت کارکنان

کسب و کار

ارسال شده توسط مهسا شاکری در دسته بندی کسب و کار 1540 روز پیش 415
یرو‌ی انسانی یک از مهم‌ترین منابع مدیریت برای رسیدن به مزیت برتر در فضای رقابتی امروز محسوب می‌شود. مدیر باید با برنامه‌هایی ویژه به بهره‌وری بیشتر این منبع ارزشمند اقدام کند. با ما همراه باشید تا با هشت مشوق کاری آشنا شوید که به وسیله‌ی آن مدیران هم گام با افزایش رضایت شغلی به ساختن تصویر بهتری از سازمان خود می‌پردازند.