هدیه فکری برای کودکان

آموزش

ارسال شده توسط مهسا پوست فروش فرد در دسته بندی آموزش 397 روز پیش 661
در این قسمت به هدیه هایی که می توانیم به کودکان بدهیم و یکی از انواع آن یعنی هدیه فکری پرداختیم.فلسفه برای کودکان به شما کمک می کند تا به کودکان هدیه ای بدهیم که امروزه جای آن در جامعه ما بسیار خالیست.