نگاهی به دارا خسروشاهی مدیرعامل جدید ایرانی اوبر

کسب و کار

ارسال شده توسط مرتضی حسین اهلو در دسته بندی کسب و کار 446 روز پیش 820
دیروز یک خبر مهم روی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. دارا خسروشاهی برادر زاده حسن خسروشاهی معروف به مدیرعاملی اوبر -اولین سرویس حمل و نقل اشتراکی جهان مانند اسنپ و تپسی – انتخاب شد. با سبکتو همراه باشید تا نگاهی به اوبر، مدیرعامل جدید‌اش و خانواده خسروشاهی ها بیندازیم