نگاه بی‌رحم شاهدان؛ چرا شاهدان عینی جنایتی خشونت‌آمیز, تمایلی به کمک‌کردن به قربانی ندارند؟

جامعه

ارسال شده توسط مهدی عباس زاده در دسته بندی جامعه 1370 روز پیش 786
گزارش تفصیلی نیویورک‌تایمز از یک ماجرای قتل در سال ۱۹۶۴ با این اظهارات هولناک آغاز می‌شد: «۳۸ نفر از شهروندان آبرومند و قانونمندِ محلۀ کوئینز، بیش از نیم‌ساعت قدم‌زدنِ قاتل را نظاره می‌کردند. آنان شاهد بودند که او چطور طی سه حمله، زنی را با چاقو زخمی کرد.» گرچه این داستان رسانه‌ای ارزش و اعتبار خود را طی سالیان متمادی از دست داد؛ واقعۀ مذکور برای ایجاد روایتی به کار گرفته شد که تا امروز پابرجا مانده است. این روایت می‌گوید اوضاع جامعه به‌نحو گریزناپذیری رو به وخامت می‌رود. ایامی که همسایه به همسایه کمک می‌کرد، جزو روزهای خوش زمان قدیم محسوب می‌شود. درست یا غلط، این داستان تبدیل شد به دو چیز: نخست، الگویی فرهنگی برای سنگ‌دلی و بی‌رحمی انسان در برابر انسان؛ دوم، روندی برای معنابخشی به زمانۀ مدرن