نمره‌ی یکم، روایت قیام، بخش یکم

تاریخ

ارسال شده توسط میثم محمد در دسته بندی تاریخ 718 روز پیش 3216
روایت قیام

۳۰ تیر ۱۳۳۱

از زبان:

علی امینی، مظفر بقایی کرمانی، محسن پزشک‌پور، تیمسار محسن مبصر، امیر پیشداد، محمد شانه‌چی، احمد زیرک‌زاده، کریم سنجابی، هلاکو رامبد، عبدالله انوار، انور خامه‌ای، محمد پدرام، نصرت‌الله امینی، احمد مهبد، ناصر تکمیل‌همایون و خسرو اقبال.