نمره‌ی یکم، روایت قیام، بخش یکم

جامعه

ارسال شده توسط میثم محمد در دسته بندی جامعه 21 روز پیش 752
روایت قیام

۳۰ تیر ۱۳۳۱

از زبان:

علی امینی، مظفر بقایی کرمانی، محسن پزشک‌پور، تیمسار محسن مبصر، امیر پیشداد، محمد شانه‌چی، احمد زیرک‌زاده، کریم سنجابی، هلاکو رامبد، عبدالله انوار، انور خامه‌ای، محمد پدرام، نصرت‌الله امینی، احمد مهبد، ناصر تکمیل‌همایون و خسرو اقبال.