نمره‌ی یکم، روایت قیام، بخش سوم

جامعه

ارسال شده توسط میثم محمد در دسته بندی جامعه 8 روز پیش 322
دراین بخش ادامه‌ی روایت را می‌شنوید تا می‌رسیم به تغییر موضع حزب توده نسبت به مصدق و نهضت ملی.
روایت قیام
(بخش سوم)

۳۰ تیر ۱۳۳۱

از زبان:

علی امینی، مظفر بقایی کرمانی، محسن پزشک‌پور، تیمسار محسن مبصر، امیر پیشداد، محمد شانه‌چی، احمد زیرک‌زاده، کریم سنجابی، هلاکو رامبد، عبدالله انوار، انور خامه‌ای، محمد پدرام، نصرت‌الله امینی، احمد مهبد، ناصر تکمیل‌همایون و خسرو اقبال.