نمره‌ی یکم، روایت قیام، بخش دوم

تاریخ

ارسال شده توسط میثم محمد در دسته بندی تاریخ 614 روز پیش 1410
روایت قیام
(بخش دوم)

۳۰ تیر ۱۳۳۱

از زبان:

علی امینی، مظفر بقایی کرمانی، محسن پزشک‌پور، تیمسار محسن مبصر، امیر پیشداد، محمد شانه‌چی، احمد زیرک‌زاده، کریم سنجابی، هلاکو رامبد، عبدالله انوار، انور خامه‌ای، محمد پدرام، نصرت‌الله امینی، احمد مهبد، ناصر تکمیل‌همایون و خسرو اقبال.