نمره‌ی دوم-روایت کودتا-بخش یکم

تاریخ

ارسال شده توسط میثم محمد در دسته بندی تاریخ 367 روز پیش 1179

بخش اول روایت کودتا (شروع روایت تا کودتای 25 مرداد)

روایت کودتا را یک‌سال پیش برای کانال امتداد ساختم. حالا به‌مناسبت سال‌گرد ۲۸ مرداد، روایت کودتا را در این حکایت بشنوید.