نمره‌ی دوم-روایت کودتا-بخش سوم

تاریخ

ارسال شده توسط میثم محمد در دسته بندی تاریخ 397 روز پیش 931

بخش سوم روایت کودتا (چرا کودتا پیروز شد؟ )

 

روایت کودتا را یک‌سال پیش برای کانال امتداد ساختم. حالا به‌مناسبت سال‌گرد ۲۸ مرداد، روایت کودتا را در این حکایت بشنوید.