نمره‌ی دوم-روایت کودتا-بخش دوم

تاریخ

ارسال شده توسط میثم محمد در دسته بندی تاریخ 646 روز پیش 1108

بخش دوم روایت کودتا (کودتای 25 مرداد تا28مرداد )

روایت کودتا را یک‌سال پیش برای کانال امتداد ساختم. حالا به‌مناسبت سال‌گرد ۲۸ مرداد، روایت کودتا را در این حکایت بشنوید.