نسخه پیچ - اپیزود شماره 8 - راسته؟!

جامعه

ارسال شده توسط رادیو پلن زی در دسته بندی جامعه 419 روز پیش 186
اصغر چامچول صحبت می‌کنه، آمپول‌زن تجربی!

تحلیل و تفسیر مسائل سیاسی و اجتماعی روز مملکت.
این پادکست توسط تیم رادیو پلن زی تهیه و تولید شده است.