نسخه پیچ - اپیزود شماره 7 - معتدل توسعه بده!

جامعه

ارسال شده توسط رادیو پلن زی در دسته بندی جامعه 359 روز پیش 177
اصغر چامچول صحبت می‌کنه، آمپول‌زن تجربی!

تحلیل و تفسیر مسائل سیاسی و اجتماعی روز مملکت.
این پادکست توسط تیم رادیو پلن زی تهیه و تولید شده است.