نسخه پیچ - اپیزود شماره 18 - جیمی پرستو جامپ!

جامعه

ارسال شده توسط رادیو پلن زی در دسته بندی جامعه 139 روز پیش 224
بررسی اوضاع سیاسی اجتماعی ایران و جهان، از ارسطو تا پرستو، از تحرکات جنوبی کره شمالی تا استهلال جیمی جامپ!
اصغر چامچول صحبت می کنه آمپول زن تجربی!
این پادکست توسط تیم رادیو پلن زی تهیه و تولید شده است.