نسخه پیچ - اپیزود شماره 17 - واکینگ استریتِ بغداد!

جامعه

ارسال شده توسط رادیو پلن زی در دسته بندی جامعه 405 روز پیش 320
بررسی اوضاع سیاسی اجتماعی ایران، با حضور دانلد، عبدالمهدی، جبیر، داماد شریعتمداری و سایر دوستان و نزدیکان!
اصغر چامچول صحبت می کنه آمپول زن تجربی.
این پادکست توسط تیم رادیو پلن زی تهیه و تولید شده است.