نسخه پیچ - اپیزود شماره 10 - شیار میم. خ

جامعه

ارسال شده توسط رادیو پلن زی در دسته بندی جامعه 44 روز پیش 74
اصغر چامچول صحبت می‌کنه، آمپول‌زن تجربی!

تحلیل و تفسیر مسائل سیاسی و اجتماعی روز مملکت.
این پادکست توسط تیم رادیو پلن زی تهیه و تولید شده است.