نامیرایی چالشی برای بشر

علم

ارسال شده توسط هاب کست در دسته بندی علم 74 روز پیش 350

به نظر شما آیا انسان مرگ را شکست می دهد و روزی می رسد که انسان ها نامیرا شوند ؟

حالا نامیرا شدن و شکست مرگ یک چالشی بزرگ برای بشره

ما در این اپیزود می خواهیم روش هایی را که قرار است برای نامیرا شدن انسان دانشمندان انجام  داده اند را بررسی کنیم.

لینک اینستاگرام

آدرس سایت