می‌خواهید وارد دنیای کارآفرینی بشوید؟ این ۵ ویژگی را در خود پرورش دهید

کسب و کار

ارسال شده توسط مرتضی حسین اهلو در دسته بندی کسب و کار 375 روز پیش 347
تب کارآفرینی و فعالیت‌‌های استارتاپ ای خوشبختانه در کشور داغ است و یکی از راه‌کار‌های برون‌ رفت از رکود اقتصادی و رشد GDP کشور همین روحیه کارآفرینی است که در کشور‌های دیگر توانسته شاخص های درآمد ملی را جا به جا کند. در این پادکست سبکتو می‌خواهیم به 5 ویژگی که از نظر جاش کنت 37 ساله هر کارآفرینی باید داشته باشد بپردازیم