ارسال شده توسط Hamid Harandi در دسته بندی هنر 11 روز پیش 49
مگه می شه که من یادِت نباشم
 گرفتارِ تو و چشمِت نباشم
مگه میشه جدا از تو سفر کرد
پریشونِ سرِ راهِت نباشم
مگه می شه تو تاریکیِ هر شب 
به فکرِ لمسِ  زُلفونِت نباشم
مگه می شه بدونِ تو یِه لحظه
جدا از تو ،تویِ فکرِت نباشم
مگه میشه فراموشت کُنِه دل 
تو این دعوا ،طرفدارِت نباشم 
مگه میشه تو رو از لحظه خط زد
تویِ لحظه‌م ، گرفتارِت نباشم
مگه می شه که از خاطر بری تو 
یه روز مشتاقِ دیدارِت نباشم