مولاناخوانی، قسمت ۵

هنر

ارسال شده توسط Molanakhani در دسته بندی هنر 328 روز پیش 783
مثنوی را چابک و دلخواه کن
ماجرا را موجز و کوتاه کن

مولاناخوانی، قسمت ۵ 
مثنوی معنوی، بیت ۷۸ تا ۱۷۵

@Molanakhani
ادامهٔ ۱. داستان پادشاه و کنیزک 
۳.۱. از خداوند ولیّ‌التّوفیق  درخواستنِ توفیق رعایت ادب در همهٔ حال‌ها و بیان‌کردن وخامتِ ضررهای بی‌ادبی؛ 
۴.۱. ملاقات پادشاه با آن ولیّ که خوابش نمودند؛ 
۵.۱. بردن پادشاه آن طبیب را بر سرِ بیمار تا حال او را ببیند؛ 
۶.۱. خلوت‌طلبیدنِ آن ولیّ از پادشاه جهت دریافتن رنج کنیزک.

در پادکست‌خوان‌ها بشنویدمان: 
t.me/molanakhani/39