مولاناخوانی، قسمت صفر، درآمد و روش

داستان

ارسال شده توسط Molanakhani در دسته بندی داستان 138 روز پیش 1140
مولاناخوانی
قسمت صفر: درآمد و روش 

۳۰سپتامبر۲۰۱۸  ۸مهر۱۳۹۷ 
روز بزرگداشت مولانا 
و روز جهانی پادکست
هدیه: خواندن اختصاصی «نی‌نامه» 
با صدای جادویی بهروز رضوی

شناسهٔ ثابت در همهٔ پهنهٔ وب: Molanakhani 

محمدمهدی باقری، از «ویراستاران» virastaran.net
فرشید سادات‌شریفی، از «سَماک» samaak.ca