ارسال شده توسط بهناز یوسفی در دسته بندی روانشناسی 1631 روز پیش 501
گروهی از محققان آلمانی و آمریکایی با همکاری یکدیگر تصمیم گرفتند با تحت نظر گرفتن بیماران «بیمارستان کودکان بوستون» تاثیر آموزش موسیقی بر مغز کودکان را بررسی کنند. محققان این پژوهش به سن هفت سالگی به­عنوان زمانی اشاره می‌کنند که پس از آن می‌توان رشد مغزی در کودکانی را که در معرض آموزش موسیقی هستند، مشاهده کرد. این محققان نشان دادند نواختن آلات موسیقی می‌تواند به افزایش مهارت‌هایی مثل برنامه‌ریزی، تقویت حافظه و حرف زدن روان‌تر در بین گروه‌های مختلف سنی بیانجامد.