موسیقی دوران باروک (قسمت دوم)

موسیقی

ارسال شده توسط آرش رسولیان در دسته بندی موسیقی 154 روز پیش 514
قسمت دوم از فصل اول
در این قسمت کلیاتی در مورد مورد موسیقی باروک میگیم 
راجع به باسوکونتینو گپ می زنیم .و تعریفی ساده از واژه هایی مثل ریتم، ملودی، آکورد و دینامیک در موسیقی ارائه می کنیم

موزیکها به ترتیب استفاده شدن در پادکست

Bach Partita No.2 in D minor, BWV 1004 (IV. Giga) - Arthur Grumiaux

Vivaldi - Sonata E-minor RV 67 For Two Violins And Continuo. Grave

Händel Messiah - Hallelujah Chorus