مهراز ; چطور زندگی مطلوبمان را بسازیم؟ از کتاب اثر مرکب نوشته دارن هاردی

روانشناسی

ارسال شده توسط شیوا جلوه در دسته بندی روانشناسی 1044 روز پیش 854
در این قسمت از سری مهراز می‌خواهیم کتاب اثر مرکب نوشته دارن هاردی را بررسی کنیم. در سری مطالب مهراز به بررسی کتاب‌های مفید می‌پردازیم و سعی می‌کنیم چکیده‌ای از آنها را به همراه برداشت خودمان ارائه دهیم. در دو قسمت آخر به کتاب، به انجام رساندن کارها اثر دیوید آلن و کتاب هوشمند باش اثر برایان ترسی پرداختیم. با سبکتو همراه باشید تا با اثر مرکب زندگی که همیشه دوست داشتیم را بسازیم