مهراز کتاب همسایه بعدی میلیونر؛ میلیونرها همین دور و برند!

کسب و کار

ارسال شده توسط کانال سبکتو در دسته بندی کسب و کار 416 روز پیش 353
همسایه بعدی میلیونر کیست؟ معمولا همه ما فکر می‌کنیم چه کسانی ثروتمندند؟ به چه کاری مشغولند؟ کجا خرید می‌کنند؟ سوار چه ماشینی هستند؟ چگونه سرمایه‌گذاری می‌کنند؟ اجدادشان چه کسانی بودند؟ چگونه ثروتمند شده‌اند؟ و آیا من هم می‌توانم یکی از آنها شوم؟