مهارت مدیریت مؤثر زمان چیست و چگونه به آن دست یابیم؟

کسب و کار

ارسال شده توسط فهمیه سادات موسوی زاده در دسته بندی کسب و کار 1226 روز پیش 655
«کاش وقت بیش تری داشتم» جمله ای است که بارها به زبان آورده اید و از دیگران شنیده اید. زمان به سرعت می گذرد. گاهی آن قدر مشغول حل کردن چالش های زندگی می شوید که گذر زمان به چشم تان نمی آید. گاهی نیز چالشی در کار نیست، اما حتی یک مسئله ی کوچک زمان زیادی را از شما می گیرد. در این میان، مدیریت بهینه ی زمان مهارتی است که خیلی ها آرزوی آن را دارند، در حالی که تعداد کمی به آن دست پیدا می کنند.