معبد خدایان (میراث جهانی یونسکو، شماره چهارم- چغازنبیل)

گردشگری

ارسال شده توسط Majid Ghorbani در دسته بندی گردشگری 55 روز پیش 99
معبد خدایان: زیگورات چغازنبیل
امپراطوری ایلام در سکوت کار خودش رو شروع کرد و به مرور تونست در کنار حکومتها و دولت شهرهای بین النهرین سری میان سرها پیدا کنه. این قسمت سری به تاریخ ایلام تا پایان کار آنها و روند ساخت چغازنبیل زدیم.
تراولکست