مصاحبه سایت آلمانی Gruenderszene با نازنین دانشور، بنیانگذار تخفیفان

کسب و کار

ارسال شده توسط محمد ماهر در دسته بندی کسب و کار 1430 روز پیش 1731