مستند تکامل - بی حوصلگی

علم

ارسال شده توسط Aidinism در دسته بندی علم 612 روز پیش 1323
تکامل - قسمت یازدهمآرتور شوپنهاور، یکی از بزرگترین #فیلسوفانتاثیرگذاردر #فرهنگ و #تمدن مدرن میگه: " اگه زندگی به خودی خود ، دارای #مفهوم باشه ،#حوصله کسی نباید سر بره چون خودِ بودن و#زندگی ، جذاب و #سرگرم کننده است"اما به نظر میرسه ، اینطوری نیست و هنوز گاهی اوقات، حوصلمون سر میره. .... #مشکل کجاست ؟ زندگی و بودن ما مشکلی داره؟نظر شما چیه ؟ https://twitter.com/aidinism https://www.instagram.com/aidinism/