مستر مایند، قسمت اول؛ کشتن با تکبر

جامعه

ارسال شده توسط علی بندری در دسته بندی جامعه 300 روز پیش 5951
اولین قسمت از اولین پادکست سریالی پادکست کانال بی که به بررسی پرونده مستر مایند میپردازد. این پادکست را هر یکشنبه دنبال کنید.
لینک اپیزودهای مسترمایند: