مروری بر هشت فرار تاریخی از زندان ها

جامعه

ارسال شده توسط مهدی عباس زاده در دسته بندی جامعه 1684 روز پیش 1539

از آن زمان که زندان ها در جوامع امروزی احداث شدند، آنها که در این بناهای مستحکم حبس گردیدند نیز در صدد فرار از آنها برآمدند و با اجرای نقشه های عجیب و غریب و البته ماهرانه، از چنگال قانون گریختند.
برخی از این نقشه های فرار آنقدر جالب و حیرت آور بودند که سوژه اهالی سینما شدند و فیلم ها و سریال های مختلفی از روی آنها ساخته شد. در این مطلب هشت مورد از معروف ترین عملیات های واقعی فرار از زندان را از نظر گذراندیم.