مرد و زن می‌توانند دوست معمولی باشند؟

روانشناسی

ارسال شده توسط پرهام بابازاده در دسته بندی روانشناسی 1276 روز پیش 2157
رابطه زن و مرد در همه اعصار با احساسات رمانتیک و تمایلات جنسی گره خورده بوده. چه روابطی که با ازدواج ایجاد میشده و چه روابطی که بیرون از ازدواج بین این دو جنس شکل میگرفته. اما با گذر زمان و حضور بیشتر زنان در جامعه، روابط مردان و زنان از پیش بیشتر شده و سوالی اساسی برای همه ایجاد کرده. آیا مردها و زنها میتوانند در یک رابطه سودمند دوستانی معمولی باشند؟