مدیریت زمان به روش ۸ میلیاردر بزرگ خودساخته

کسب و کار

ارسال شده توسط مرتضی حسین اهلو در دسته بندی کسب و کار 290 روز پیش 891
مدیریت زمان باید یکی از دغدغه‌های اساسی هر فردی باشد که قدم در راه موفقیت و پیروزی گذاشته است. اما توانایی مدیریت زمان واقعا کاری سخت است و نمی‌توان با سعی و خطا یک روش مناسب را یافت. پس بهترین روش بررسی تجربیات افراد موفق است. با سبکتو همراه باشید تا به تجربه ۸ میلیاردر بزرگ خودساخته جهان بپردازیم.