مجموعه چارلز داروین - قسمت اول

علم

ارسال شده توسط Nerd Cast در دسته بندی علم 35 روز پیش 411
در مجموعه چند قسمتی داروین به جزئیات زندگی و سفرهای داروین میپردازیم.
حمایت های شما صرف تجهیزات برنامه و تولید مناسب تر محتوا خواهد شد.
n3rdcastt@gmail.com ایمیل برنامه برای پشنهاد و انتقادات
برای مطلع شدن از اخبار برنامه به توییتر برنامه مراجعه کنید
Twitter : @nerdcast2
telegram: https://anchor.fm/nerdcastt دانلود فایل قسمت‌های پادکست
instagram: nerdcastt
منابع: شور هستی
کتاب چارلز واترتن: سردرگمی های واترتن در امریکای جنوبی