قهوه موج سوم، جنبش آهستگی، استارباکس و کاپیتالیسم فرهنگی

جامعه

ارسال شده توسط نسیم حسنی در دسته بندی جامعه 1511 روز پیش 712
این‌روزها، موج سوم قهوه بیش از پیش بر سر زبان‌ها افتاده است. خرید این نوشیدنی بر اساس آن‌چه در مبدا رخ می‌دهد و با تاکید بر چگونگیِ فرآوری‌اش دوران تازه‌ای را رقم می‌زند. اما سوالی که پیش می‌آید این است که آیا واقعا موج سوم آلترناتیوی است برای مقابله با استارباکس‌ها یا صرفا تغییری است در لهجه‌ی بازاریابی؟ این ژستی تازه نیست که با زندگی روزمره‌ی این دوره همراه می‌شود و از مسیری دیگر، درگیر مکدونالدیزه شدن این موج می‌شود؟