ارسال شده توسط نجمه اسماعیلی در دسته بندی سبک زندگی 1016 روز پیش 461
چه چیز کارگردان فیلم «جاده‌ی مالهالند» را به سمت تولید قهوه‌ی مخصوص خودش برده؟ این سوالی‌ست که در مصاحبه‌ای از او می‌شود و در جواب میگوید: «خب این ایده واقعا مال من نبود. یک روز یکی از دوستانم پیش‌ام آمد و به من گفت «دیوید تو خیلی قهوه می‌نوشی، باید قهوه‌ی خودت را تولید بکنی».