ارسال شده توسط applogin در دسته بندی داستان 291 روز پیش 319
" نجات غریق " 
بر اساس نوشته ای از : مهسا عزیزی 

ناجی بودن که درهر شرایطی ممکن نیست
قصه تراپی شماره سی و هفت رو می شنوید. قصه هایی که میتونن
وارد زخمهامون بشن و زخم هایی که 
دروازه ی ورود به  جهان معنا هستند

سپاس که سفیران حال خوب هستید
#قصه_تراپی_37
#شاهین_شرافتی
#رادیو_صدای_زمین
#سفیران_حال_خوب_باشیم