ارسال شده توسط applogin در دسته بندی داستان 71 روز پیش 347
" حرفه ای " 
نوشته : احسان محمدی
...روایتی از یک تنهایی عمیق 

قصه تراپی ما در کنار شما به ایستگاه بیستم رسید
(...قصه های می تونن وارد زخمهامون بشن ، زخم ها دروازه ی ورود به جهان معناست ، قصه تراپی بشنویم )

#قصه_تراپی_20
#رادیو_صدای_زمین
#شاهین_شرافتی
#سفیران_حال_خوب_باشیم