ارسال شده توسط applogin در دسته بندی داستان 339 روز پیش 523
" دایی محمود" 
نوشته : شاهین شرافتی 
(این قصه را با صدای نویسنده می شنویم )

هفدهمین قصه تراپی رادیو صدای زمین با شما از یک زخم گفته
قصه ها می تونن وارد زخمهامون بشن ، زخم ها دروازه ی ورود به جهان معنا هستند...قصه تراپی بشنویم
ممنون از شما که ما رو پیگیری و به دوستانتون معرفی می کنید

#قصه_تراپی_17
#شاهین_شرافتی
#رادیو_صدای_زمین
#سفیران_حال_خوب_باشیم