قسمت ۳) مغزهای کوچک صورتی

جامعه

ارسال شده توسط Hedie Mirimoghadam در دسته بندی جامعه 440 روز پیش 830

در این قسمت می‌پرسیم آیا این درسته که مردها ریاضیدان و زن‌ها احساسی به دنیا میان؟ آیا امکان داره که علت تفاوت در جایگاه مردها و زن‌ها به ذات و خلقت اون‌ها برگرده؟:لینک شبکه‌های اجتماعی روزن

instagram: https://www.instagram.com/rozanpodcast/

Twitter: https://www.twitter.com/rozanpodcast/

Telegram: https://t.me/RozanPodcast