ارسال شده توسط Nav Cast در دسته بندی آموزش 42 روز پیش 225

قسمت یک از واوکست، در مورد بعضی لغاتی که به واژهٔ گاو ربط دارن.

Navcast.net/Vavcast/

------------------------------------------

پشتیبان این قسمت از واوکست موتور جستجوی هوشمند ترب

لینک دسترسی به تُرُب :

https://torob.ir/

------------------------------------------

پشتیبانی از واوکست

:ناوکست در 

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام