قسمت یک - حیوانی بی اهمیت

تاریخ

ارسال شده توسط Nav Cast در دسته بندی تاریخ 688 روز پیش 11718

با دونستن بیشتر از آغاز سفر انسان امید کمک به رفع تبعیضات و تعصبات داریم

برای شروع سراغ اجدادمون رفتیم و فامیل هایی که ازشون بی خبر بودیم. 

برای دیدن اطلاعات تکمیلی به لینکهای زیر مراجعه کنید:

Australopithecus میمون جنوبی

Homo Erectus انسان راست قامت

Homo Floresiensis هابیتها یا انسان جزیره فلورز

Homo Neanderthalensis نئاندرتالها

Homo Sapiens انسان امروزی

NavCast.net 

Buy Me A Coffee  

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک