قسمت یازدهم - گنجشکک اشی مشی

موسیقی

ارسال شده توسط بردیا دوستی در دسته بندی موسیقی 295 روز پیش 2804

قسمت یازدهم پادکست کُرُن

در این قسمت درباره‌ی آهنگ «گنجشکک اشی مشی» ساخته‌ی اسفندیار منفردزاده صحبت می‌کنیم.

آهنگ‌هایی که در این قسمت شنیدیم به ترتیب پخش:
گنجشکک اشی مشی، اسفندیار منفردزاده، پری زنگنه، از موسیقی فیلم گوزن‌ها
موسیقی فیلم قیصر، اسفندیار منفردزاده
موسیقی فیلم رضا موتوری، اسفندیار منفردزاده
مرد تنها، اسفندیار منفردزاده، فرهاد، از موسیقی فیلم رضا موتوری
موسیقی فیلم داش آکل، اسفندیار منفردزاده
موسیقی فیلم طوقی، اسفندیار منفردزاده
موسیقی فیلم مرسدس، بابک بیات، از آلبوم مرسدس
قیصر، داریوش از آلبوم دنیای این روزهای من
کوچه ملی، رضا یزدانی، از آلبوم ساعت ۲۵ شب
گنجشکک اشی مشی، اسفندیار منفردزاده، فرهاد، از آلبوم کنسرت آمریکا
گنجشکک اشی مشی، اسفندیار منفردزاده، فرهاد، از آلبوم وحدت